به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۸

روح تهران؛ فیلمی از وحید پوراستاد

روح تهران؛ فیلمی از وحید پوراستاد

 شبکه تصویری، وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیوفرداhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=51arnS6lDyM