به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۸

عکس روز

نشست سران کشورهای گروه بیست در اوزاکا