به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۴۰۱

در پی حملات شجاعانه اوکراینی‌ها و پس گرفتن شهرهایشان، پوتین مجبور به فرار شد !!!


پوتین مجبور به فرار شد !