به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۳، ۱۴۰۱

ترانه گل‌آذین برای مهسا و مردم ایران:

ما زیادیم !

ترانه گل‌آذین اردستانی