به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۲۵، ۱۴۰۱

چرا بیت خامنه‌ای خبر بیماری‌اش را مخفی می‌کند؟


هر روز نشانه‌هایی جدیدی مبنی بر بیماری علی خامنه‌ای دیده می‌شود. اما بیت او و مقامات ارشد نظام در تلاشند تا این خبر را از مردم مخفی نگه دارند