به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۴۰۱

مسیح علینژاد: مردم ایران می‌خواهند سرنوشت قذافی و صدام برای خامنه‌ای و رئیسی تکرار شود


مسیح علینژاد: مردم ایران می‌خواهند سرنوشت قذافی و صدام برای خامنه‌ای و  رئیسی تکرار شود