به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۹، ۱۴۰۱

فاطمه سپهری در واکنش به درگذشت ‌مهسا‌ امینی:

تنها راه پایان این خشونت عبور از جمهوری اسلامی است