به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۶، ۱۴۰۱

فرار مهران مدیری از کشور

 با دور زدن سپاه و دادستانی که او را ممنوع‌الخروج کرده بود

فرار مهران مدیری از کشور