به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۷، ۱۴۰۱

کاریکاتور هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو از دستی که تصویر حاج قاسم را در سازمان ملل بالا برد