به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۰، ۱۴۰۱

عزرائیل بعد از بردن گورباچف و ملکه انگلیس، به سراغ خامنه‌ای رفت؟!


بعد از بردن گورباچف و ملکه انگلیس