به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۲۵، ۱۴۰۱

عاقبت ملا عمر و مسعود رجوی در انتظار علی خامنه ای، فرزانه روستایی

roostaee_banner.jpgاین ویدئو به شباهت پدیده مرگ در سه رهبر سیاسی مهم می پردازد. وقتی خبر مرگ ملاعمر رهبر طالبان درسال ۲۰۱۵ اعلام شد دو سال از مردنش گذشته بود.

سازمان مجاهدین خلق هنور در مورد مرگ مسعود رحوی سکوت کرده است و در آخر ، بیت علی خامنه ای با حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه ای که در اختیار دارد نمی تواند بپذیرد که علی خامنه ای نیز بعد ار بیست سال مبارزه با سرطان می تواند بمیرد.

علل اصلی چنین وضعیتی در سازمان های ایدئولوژیک پدیده بسته بودن ذهن و ساختن دیوارهای بلند حول تشکیلات آنهاست. و نیز اینکه افراد این تشکیلات معمولا رهبران خود را بحای دوست داشتن می پرستند. شاید هم مهمترین عاملی که تشکیلات ایديولوژیک را از مرگ رهبران خود می ترساند نگرانی از فروپاشی کل ساختار چیده شده به دور تفکرات و کیش شخصیت لقای رهبر افسانه ای باشد.