به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۲۵، ۱۴۰۱

آیا خامنه‌ای به دست موساد حذف شده است؟!!


آیا خامنه‌ای به دست موساد حذف شده است؟!!