به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۱۴، ۱۳۹۱

پس از نفت، نوبت گاز است 
اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن واردات گاز از ایران آماده می شود
 خبرگزاری رویترز در گزارشی از بروکسل به نقل از دیپلمات ها می گوید این اقدام بخشی از کوشش برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است، و دیپلمات های کشورهای عضو اتحادیه اروپا آماده ساختن مجموعه ای از تحریم ها علیه ایران را آغاز کرده اند و قصد دارند آنها را به جلسه وزیران امور خارجه اتحادیه در لوکزامبورک در 15 اکتبر – 24 مهر – ارائه دهند.

گزارش حاکی است دیپلمات ها شامگاه چهارشنبه در مورد ممنوع کردن واردات گاز از ایران به توافق مقدماتی رسیدند. توافق همچنین یک سلسله اقدامات مالی و مرتبط با انرژی را در بر می گیرد.

رویترز می گوید این اقدام در حالی صورت می گیرد که دولت های اروپایی و آمریکا راه های جدیدی را برای فشار بر ایران آزمایش می کنند.

تحریم های فعلی سرمایه گذاری در بخش گاز ایران را شامل می شود، اما مشخصا واردات آنرا منع نمی کند. گاز ایران از طریق ترکیه به اروپا می رسد.