به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۹۱

پاسخ حسن  داعی به درخواست بی بی سی


امروز صبح یکی از تهیه کنندگان تلویزیون بی بی سی از من برای شرکت در برنامه ای در مورد سازمان مجاهدین دعوت کرد. برنامه ای که به گفته خود ایشان، بدون حضور نماینده ای از طرف این سازمان خواهد بود این، پاسخ کوتاه من به بی بی سی است که برایشان ایمیل کردم

با پوزش، من در برنامه شما شرکت نمی کنم چون طرف اصلی یعنی مجاهدین خودشان شرکت ندارند.

در ضمن یک یادآوری کوچک به بی بی سی هم داشتم. سه سال پیش که اسناد داخلی نایاک در روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شد، خبرنگار شما، بهمن کلباسی در هماهنگی با تریتا پارسی برنامه کاملا یکطرفه ای در دفاع از ایشان و علیه من اجرا نمود و حتی ایمیل من را نشان داد. البته ایشان لزومی به مصاحبه با من یا بیان نظرات من را ندیده بود. من در آن برنامه بعنوان جنگ طلب و مزدور این و آن معرفی شدم. (بهمن کلباسی به درخواست های مکرر من برای پاسخگوئی به اتهاماتی که در بی بی سی به من زده بود وقعی ننهاد)

بنابراین، ازآنجائیکه شما راه و روش دموکراتیک را در برنامه هایتان اجراء نمی کنید و صابون شما یکبار به تن خود من خورده است، از شرکت در برنامه های شما معذورم

با سپاس
حسن داعی