به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۱

توضیح خودنویس:
عکسی از گردهمایی اتحادیه جمهوری‌خواهان
در این مراسم تاکید شده بود که خبرنگاران و عکاسان از چهره‌های نشسته در همایش تصویربرداری و عکاسی نکنند.
به همین دلیل عکس‌هایی از آقایان امیر ارجمند، آهی و خادم که جزو ناظران بوده‌‌اند،
در این مجموعه منتشر نشده است ...