به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۱

ابی و شادمهر عقیلی
رویای  ما
رویای من اینه / دنیای بی کینه
دنیایی که با موشک نمیسازه / موشک روی خواب کودک نمیندازه