به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۱

تأیید حکم ۸ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از کار یک روزنامه‌نگار


حکم سام محمودی سرابی دبیر پیشین گروه اندیشه، کتاب و تاریخ روزنامه شرق توسط قاضی زرگر رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید و به شعبه اجرای احکام زندان اوین ابلاغ شد.

شیبانی وکیل این روزنامه‌نگار گفته است، محمودی سرابی پیش‌تر به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رهبری در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۴سال زندان
 تعزیری، ۴ سال زندان تعلیقی و ۱۰ سال ممنوعیت از کلیه فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده بود.

حکم این روزنامه‌نگار سرانجام پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر تأیید و به شعبه اجرای احکام زندان اوین ابلاغ شده است.

سام محمودی سرابی دبیر گروه اندیشه، تاریخ و کتاب روزنامه توقیف شده شرق بود که در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به اتهامهای مختلفی مدت‌ها در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه (۲الف) و بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات در زندان اوین بازداشت بوده و مورد شکنجه قرار گرفته است.