به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۱۴، ۱۳۹۱

مرضیه، غلامحسین بنان
بوی جوی مولیان
  تصنیف چنگ رودکی (بوی جوی مولیان )
آواز بیات اصفهان
دستگاه همایون
شعر: رودکی
اثر: زنده یاد استاد روح الله خالقی


بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شاد باش و شاد زی میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان سرو سوی بوستان آید همی