به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۱

حسن رجب نژاد

مشاطه گری های علی میر فطروس
آقای علی میر فطروس که خودشان را نویسنده و تاریخ نگار میداند میکوشد با بد نام کردن مصدق و یارانش؛ بر جنایت ها و خبانت ها ی خاندان پهلوی سر پوش بگذارد و بهمین سبب است که دشنام نامه ای بنام "آسیب شناسی یک شکست" نوشته است که سلطنت طلبان آنرا حلوا حلوا میکنند.

من سالها با آقای میر فطروس دوست بوده ام و تا آنجا که در توان من بود کوشیدم از نظر مالی یاری اش دهم اما امروز متاسفانه کار مشاطه گری ایشان به جایی رسیده است که مجبورم به یک اعتراف دردناک دست بزنم.
  من و آقای میر فطروس در دانشگاه تبریز درس میخواندیم. ایشان بسبب انتشار نشریه ای بنام "سهند" توسط ساواک دستگیر شدند و نخست به پادگان کرمان و پس از آن به زندان آن شهر منتقل شدند. در زندان کرمان ایشان با همشهری شهیدم حسن ضیا ظریفی یکی از بنیانگذاران سازمان چریک های فدایی خلق آشنا شدند و چون ضیا ظریفی میدانست که دیر یا زود توسط ساواک سر به نیست خواهد شد مجموعه ای از پژوهش ها و تحقیقات تاریخی خود در باره "حلاج" را بعنوان امانت بدست آقای میر فطروس سپرد.

همانگونه که میدانید حسن ضیا ظریفی چندی بعد در زندان اوین بهمراه بیژن جزنی و تعداد دیگری از فداییان و مجاهدین خلق با طرح و نقشه ساواک گلوله باران شد و آقای میر فطروس هم با نوشتن توبه نامه آزاد شد، و گفته می شود در کشاکش انقلاب مجموعه یاد داشت های همشهری شهیدم حسن ضیا ظریفی را بنام نامی خود چاپ کرد.

من در سفری که در سال 2006 به پاریس داشتم این موضوع را شخصا با آقای میر فطروس در میان گذاشتم و به ایشان گفتم که برخی از اهالی قلم و همچنین برخی از دوستان مان در سازمان چریک های فدایی خلق از این ماجرا با خبرند و شما چه پاسخی به آنان دارید؟ آقای میر فطروس در پاسخ من قاطعانه فرمودند که: همه شان [**] میخورند!

آقای میر فطروس به آن درجه از فرومایگی در غلتیده اند که نه تنها خاک در چشم مصدق میریزند بلکه رسما و علنا از دولت امریکا و دولت اسراییل تقاضا و تمنا میکنند که ایران را بمباران کنند تا لابد ایشان بر خرابه های وطن مان کسوت وزارت بر تن کنند.

برای شناخت بیشتر آقای میر فطروس از شما میخواهم حتما کتاب "سودا گری با تاریخ" نوشته آقای محمد امینی را بخوانید.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9o-_rGBSB2I

برگرفته از گویا + من