به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۱

بزودی منتشر خواهد شد

دو جلد
Stalin and Truman:
The Twilight of the Splendour of » His Excellency«
Ahmad Qavam
(A Critique of Ideological Historioghraphy)
   سفارش از طریقFor orders through

علاقمندان می توانند اين کتاب را با ارسال نامه به نشانی بالا سفارش دهند؛
علاقمندان به تاريخ نهضت ملی نيز می توانند تعداد بيشتری
 ازين کتاب را با پيش خريد برای همشهريان خود سفارش دهند.