به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۹۱

گفتگوی گزارشگران  با پیروز زورچنگ از حاضرین در دادگاه لاهه

جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت محکوم شد.

مرحله دوم محاکمه جمهوری اسلامی که با تلاش های جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان دهه شصت ( ایران تریبونال )  در لندن آغاز شده بود, در دادگاه لاهه و پس از نشستی سه روزه پایان یافت. همانطور که انتظار میرفت جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت متهم و محکوم شد. ادامه مطلب