به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۶، ۱۳۹۴

خسرو شاکری زند، آموزگاری سازش ناپذیر با شاه و شیخ (ویدئو)

خسرو در خاطره ی نسل های آینده خواهد ماند 
مراسم خاکسپاری دکتر خسرو شاکری زند در پاریس، جمعه ٢٦ تیرماه ١٣٩٤،  برابر ١٧ ژوییه‌ ٢٠١٥ 
ساعت شانزده و سی دقیقه، در گورستان پِرلاشِز(پاریس)، قطعه ی ۴۹ (مقابل مقبره ی بالزاک)سکوت سرشار از ناگفته هاست!
ترجمه ی احمد شاملو، مارگوت بیکل  

سکوت سر شار از ناگفته هاست!
دلتنگي هاي آدمي را باد ترانه مي خواند
روياهايش را آسمان پر ستاره ناديده مي گيرد
وهر دانه برفي
به اشكي نريخته مي ماند .
سكوت سرشار از سخنان ناگفته است .
از حركات ناكرده، اعتراف به عشق هاي نهان
وشگفتي هاي بر زبان نيامده
در اين سكوت حقيقت ما نهفته است
حقيقت تو و من...


از بخت ياري ماست شايد،
كه آنچه مي خواهيم، يا به دست نمي آيد
يا از دست مي گريزد...

مي خواهم آب شوم در گستره افق
آنجا كه دريا به آخر مي رسد و آسمان آغاز مي شود...
مي خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته يكي شوم .
حس مي كنم و مي دانم دست مي سايم و مي ترسم باور مي كنم و اميدوارم
كه هيچ چيز با آن به عناد بر نخيزد.
مي خواهم آب شوم در گستره افق
آنجا كه دريا به آخر ميرسد و آسمان آغاز مي شود...