به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۴

عکس روز، سفر معاون صدراعظم آلمان به اصفهان و خرید سوغاتی

زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان، در حال خرید کارهای دستی در اصفهان