به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۴

پیام تسلیت

دوست گرامی آقای کامبیز قائم مقام

درگذشت همسرتان، خانم پروانه  نوری علا را به شما و خانواده ی ارجمندتان تسلیت گفته، ضمن اظهار همدردی با شما، برای شما و بازماندگان آن زنده یاد شکیبایی و بردباری آرزو می کنیم.

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند،  دکتر علی گوشه، مهندس مهدی مقدس زاده