به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۴

احمد زیدآبادی آزاد شد

احمد زید آبادی دبیر ادوار تحکیم وحدت آزاد شد.

 مهدیه محمدی همسر این فعال سیاسی که هم اکنون دوران تبعید خود را در گناباد می گذارند با اعلام این خبر در صفحه فیس بوک خود نوشت:” «۵ روز مرخصی داده بودن اومدیم تهران امروز از دادستانی زنگ زدن گفتن احمد آزاد شد.»
احمد زیدآبادی،روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت پس از تحمل شش سال زندان از رجایی  شهر آزاد شد  اما برای  دوران پنج ساله تبعید خود به گناباد در استان خراسان رضوی منتقل شد.
این عضو شورای فعالان ملی-مذهبی بعد از حوادث انتخاباتی ۱۳۸۸ بلافاصله بازداشت و پس از تحمل ماه ها انفرادی در دادگاهی نمایشی محکوم شد.
تکمیلی: دقایقی بعد از اعلام خبر از سوی خانم محمدی وی در پست دیگری در فیس بوک خود اعلام کرد از دادستانی تماس گرفته  و  اعلام کرده اند  خبر آزادی قطعی این زندانی سیاسی اشتباه اعلام شده و این حکم از ۵ سال به ۲ سال تبدیل شده است. خانم محمدی در این مورد نوشته است:” دوستان دوباره زنگ زدند گفتن هم نامه دوسال اومده هم آزادی.بازم اگر تا شب زنگ زدند خبر میدیم.”