به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۴

گزارشگران: هشدار به فعالین سیاسی و سازمان ها و نهادهای متشکل اپوزیسیون در خارج از کشور!

کوتاه مدتی است که از طریق نامه های دوستان و خوانندگان مطلع میشویم که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای شناسایی و نفوذ در میان نیروهای سیاسی فعال در خارج از کشور تلاش های مضاعفی را سازمان میدهند و بموازات معاملات سیاسی و تجاری با دول غربی مبارزان در داخل و خارج کشور را هدف قرار داده اند.  نفوذ , شناسایی و تخریب نهادهای فعال سیاسی در بیرون از مرزها از جمله اهداف آنان است.  ادامه مطلب