به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۴

فاویروس: عکس روز در تهرانمهمترین علت مخالفت‌ها با انجام سفر فابیوس، وزیر امورخارجه فرانسه به ایران، معرفی او به عنوان نخستین انتقال دهنده ویروس ایدز به ایران از طریق صادرات خون‌های آلوده اعلام شده است. گروهی از نیرو‌های حزب‌الله امروز در فرودگاه مهر‌آباد تجمع کردند که منجر به بروز درگیری شد.
دیگربان