به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۴

پیک نیک سکولار دموکراتها در نمایشگاه اتومبیل بوخوم آگوست ۲۰۱۴


کنگره سیاسی است یا نمایشگاه اتومبیل 
و پیک نیک (ویدئو)

به به، به به، به به
به به چه خروسي
چه قشنگ است و ملوس
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس  پیک نیک


https://www.youtube.com/watch?v=NuzPSzUqorI

از قند و شکر ساخته‌ام جوجه خروس
بابا جان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس
آقايان یکی یه پول خروس

به به، به به، به به
به به چه خروسي
چه قشنگ است و ملوس
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس