به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۴

یادداشت شماره ۴۴۰ ـ هوشنگ طالع

تعریف و تمجید بر پایه‌ی یک ترجمه‌ی غلط و دستکاری شده
به دنبال راه‌انداختن کارناوال شادی به سبک «ریو» و تایید و تمجید دولتیان و برخورداران از «خوان دولت» و هم چنین «به‌به وچه‌چه» روزنامه‌های دولتی ، نیمه‌دولتی و وابسته به دولت ، معلوم شد که مستند تعریف و تمجید آنان یک ترجمه غلط و دستکاری شده بوده است.
در حالی که کنگره‌ی آمریکا (‌سنا + مجلس نمایندگان ) تا کنون دو جلسه‌ی بازپرسی از دولت اوباما در باره‌ی برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) برگزارکرده است، معلوم شد ترجمه‌ی قرارداد «ترکمان‌چای‌هسته‌ای» (برجام) را که هفته پیش وزیر امور خارجه اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود تا بتواند مورد نقد و بررسی نمایندگان قرارگیرد، غلط و دستکاری شده بوده است.

 از این رو این متن پس گرفته شد و متن جدیدی تحویل شد که قرار است امروز (اگر دستگاه تکثیر مجلس شورای اسلامی خراب نشود و مسایل دیگری مانع نگردند) ‌تکثیر شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

اکنون این پرسش مطرح است که چه تضمینی وجود دارد که این ترجمه درست است؛ اگر یک بار ترجمه‌ی غلط و دستکاری شده تقدیم مجلس می‌گردد، این ترجمه هم می‌تواند دارای اشکال باشد.

دیروز درحین بحث در باره‌ی پس گرفته شدن ترجمه غلط و تحویل ترجمه درست (البته به ادعای دولت)  یک تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی گفت: آیا این همه تعریف و تمجید دولت و دولتیان از توافق هسته‌ای برپایه یک ترجمه‌ی غلط بوده است ؟!
چهارشنبه 7 امردادماه 1394 ـ هوشنگ طالع