به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۴

«شهر‌بازی مقاومت» در مشهد

کودکان در اين شهربازی آموزش می‌بينند که چگونه از دولت‌های آمريکا و بريتانيا اعلام «انزجار» کنند.

شهرداری مشهد «شهر بازی مقاومت» برای کودکان برپا کرده است.
در اين شهربازی کودکان به مدت ۴۵ دقيقه در قالب بازی، گفتمان، شعر، داستان و فضاسازی با مفاهیمی چون «مقاومت» و «دشمن‌» آشنا می‌شوند.
کودکان در اين شهربازی آموزش می‌بينند که چگونه از دولت‌های آمريکا و بريتانيا اعلام «انزجار» کنند.
«رزم»٬ آشنايی با گروه «داعش» و تبيين مسئله «تحريم‌ها» از ديگر برنامه‌های اين شهر‌بازی برای کودکان اعلام شده است.
دیگربان