به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۹۴

پیام تسلیت گروهی دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی به مناسبت درگذشت خسرو شاکری زند

دکتر خسرو شاکری زند


 يادش را گرامی می‌داريم

دوست و رفيق ديرين ما دکتر خسرو شاکری زند ديده بر جهان فرو بست.
او از دبيران سابق کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی در خارج ازکشور و از مبارزان راه آزادی و برابری بود و در مقام پژوهشگر تاريخ اجتماعی ايران آوازه‌يی بلند داشت.
درگذشت او را به خانواده و همراهانش تسليت می‎‌گوييم و يادش را گرامی می‌داريم.

مهدی اسماعيليان ـ منصور افتخاری ـ ساسان الفت ـ الهه اميرانتظام ـ عباس اميرانتظام ـ مجيد امينی ـ جواد باجغلی ـ فلامک بردايی ـ فرامرز بيانی ـ خسرو پارسا ـ محمود حسينی‌کمال ـ فرزانه راجی ـ بهرام راستين ـ خليل رستم‌خانی ـ علی‌رضا ساختيانچی ـ احمد ساعی ـ حسين سبزواری ـ ناصر شيرازی ـ علی صابری ـ سعيد صدر ـ کريم فارسی ـ مرتضی فتحی ـ ابوالفاسم فروزان ـ خسرو کلانتری ـ بيژن کوهزاد ـ سيامک لطف‌الهی ـ داريوش مطلوبی