به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۴

نماینده خامنه‌ای در سپاه سه روز پس از توافق:

عده‌ای از مردم عضو حزب باد هستند 

علی سعيدی٬ نماينده ولی فقيه در سپاه با انتقاد از بی‌توجهی «مردم ايران» به دستور‌های علی خامنه‌ای گفته یک عده از مردمی که با آنها روبرور هستيم عضو «حزب باد» هستند.

سعيدی افزوده اين عده از مردم فقط به دنبال نان و موقعيت خود هستند و عده ديگری هم از آنها از انبياء و برخی ديگر نيز از انبياء و ۱۲ امام پيروی می‌کنند.

وی اضافه کرده در اين ميان کسانی هم هستند که به ۱۲ امام بعد از پيامبر معتقدند، اما به سخنان امام «عصر» خود توجهی ندارند.
سعيدی افزوده جامعه ايران در حال حاضر در «اشتباهات بسياری بسر می‌برد»٬ در حالی که همه بايد مواضع رهبر را رعايت و اجرا کنند.
نماينده خامنه‌ای از بی‌اعتنايی گروهی از مردم به سخنان خامنه‌ای درباره شرکت در انتخابات و «صرفه‌جويی» به عنوان مصاديق سخنان خود استفاده کرده است.
اظهارات سعيدی در شرايطی ايراد شده که دو روز پيش نيز علی خامنه‌ای پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای گفت بايد از «اشتباهات مردم گذشت.»
از اين اظهارات چنين برداشت می‌شود که علی خامنه‌ای نسبت خود با مردم ايران را به نسبت امام علی با مردم دوران خود تشبيه کرده است.
دیگربان