به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۵، ۱۳۹۶

عکس دیده نشده عکاس فرانسوی از دماغ بزرگ شاه

لیلا پهلوی با دماغ پدرش بازی می کند. می گفتند اعلیحضرت دماغ شاهانه ای! داشت.