به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۶

سرلشگر محمدعلی جعفری:

از موشک‌هایمان مثل ناموس‌مان دفاع می‌کنیم
فرماندۀ کل سپاه پاسداران ایران، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری، در تهدیدی بی پرده علیه دولت آمریکا گفت که اگر واشنگتن بخواهد سپاه پاسداران ایران را تحریم کند و یا موضوع "تحریم دفاعی" این کشور را پی بگیرد، باید پایگاه های نظامی خود را در منطقه تا عمق هزار کیلومتری در اطراف ایران جمع کند.

محمدعلی جعفری که این سخنان را در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه پاسداران در مشهد ایراد می کرد بار دیگر گفت که برنامۀ موشکی ایران قابل معامله و مذاکره نیست. او تأکید کرد : "ما از توان موشکی مان همانگونه دفاع می کنیم که مردان باغیرت از ناموس شان دفاع می کنند." وی در ادامه افزود که توان موشکی ایران به ویژه موشک های نقطه زن این کشور در همۀ عرصه ها به سرعت در حال رشد است.

فرماندۀ سپاه پاسداران ایران همچنین مدعی شد که موشک های این کشور، جمهوری اسلامی را به قدرتی منطقه ای و حتا جهانی تبدیل کرده اند. در ادامۀ این ادعا، محمدعلی جعفری تصریح نمود : "اگر آمریکا بخواهد تحریم دفاعی یا موشکی ایران و همچنین تحریم سپاه پاسداران را دنبال کند، قبل از آن باید پایگاه های منطقه ای خود را تا فاصلۀ هزار کیلومتری در اطراف ایران جمع کند و بداند که اشتباه محاسبه اش را باید با هزینۀ بالا تصحیح کند."

محمدعلی جعفری هدف آمریکا را از وضع تحریم های جدید علیه سپاه پاسداران و برنامۀ موشکی ایران رو در رو کردن مردم و منافع ملی دانست و افزود که "دشمن شروع جنگ دیگر را در منطقه به زیان خود می داند." او در پایان گفت که ایستادگی در مقابل تهدیدهای آمریکا، گزینۀ نظامی را علیه جمهوری اسلامی ایران از دستور کار واشنگتن خارج کرده است. محمدعلی جعفری تحریم های جدید آمریکا را علیه سپاه پاسداران نقض برجام دانست و ابراز امیدواری کرد که مسئولان سیاست خارجی ایران موضعی مقتدرانه علیه آمریکا اتخاذ کنند. 

رادیو بین المللی فرانسه