به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۶

به یاد مریم میرزاخانی-آهنگ: حسن میرزاخانی

با صدای علیرضا افتخاری

به یاد مریم

افسوس که این باد خزان زود بر او تافت
گل را ز کجا طاقت این باد خزان بود

صد جور از این دور فلک بر دل ما رفت
افسوس که مریم نه گلی چون دگران بود


ترانه مریم میرزاخانی /  ترانه سرا : ندا شاه محمدی


https://www.youtube.com/watch?v=2OT3LuWiNn0

به یاد مریم 

رفت از بر ما آنکه دل آرای جهان بود /  دیگر به چه حالی به جهان شاد توان بود


از دیده ی ما قرص قمر فخر زمان رفت  / ای سینه بنالان مه دردانه جوان رفت

افسوس که این باد خزان زود بر او تافت  /  گل را ز کجا طاقت این باد خزان بود


صد جور از این دور فلک بر دل ما رفت  /  افسوس که مریم نه گلی چون دگران بود

صد کوه بلرزد ز غم دوست خدایا  /  آن سرو روان مایه  آرامش جان بود

صبری به دل از داغ غم یار عطا کن  /  او یار که نه جان جهان فخر زمان بود

ای اشک ندیدی که چه نامی ز جهان رفت  /  نامی که به هر کوی چو مهتاب روان بود