به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۶

عکس/ بخش نامه ای برای "پهلوان اول ایران"  علی خامنه ای!

برگرفته از پیک ایران