به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۶

مدال هایی برای قهرمانان مرگ ! / کاریکاتور

احمد خاتمی امام جمعه تهران خواهان مدال دادن به مجریان اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شد.