به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۶

عکس روز، جشن ملی فرانسه با حضور دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون در خیابان شانزه‌لیزه پاریس

دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در کنار امانوئل ماکرون و همسرش بریژیت در میدان "کنکورد"،
انتهای خیابان شانزه‌لیزه پاریس