به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۴۰۰

احمدی‌نژاد بعد از ۱۲ سال حق خامنه‌ای را کف دستش گذاشت!احمدی‌نژاد بعد از ۱۲ سال حق خامنه‌ای را کف دستش گذاشت!