به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۲۶، ۱۴۰۰

وزیر بهداشت : جمهوری اسلامی جنگ با کرونا را باخته است

 البته به استثناء رهبر
سعید نمکی، وزیر بهداشت در دولت روحانی، امروز پنجشنبه بیست و شش فروردین در همدان گفت که  "جمهوری اسلامی ایران کرونا را باخت، ولی وزارت بهداشت و دولت و رهبری کرونا نباختند." 
سعید نمکی گفت که او سیاسی نیست و "برای تضعیف یا تقویت جریان سیاسی [خاصی] گام" برنمی‌دارد. اما، به عنوان پزشک و وزیر بهداشت و "یک کارشناس امور بهداشتی" هشدار می دهد که در هفته و هفته‌های آینده کشور "گرفتار موج سهمگینی از ابتلای سنگین به یک ویروس به شدت ساری" خواهد شد.

سعید نمکی گفت : "هفتۀ آینده وضع خیلی بدتر از این هفته خواهد شد کما اینکه وضع این هفته از هفتۀ قبل بدتر است و ما روزهای به شدت سختی [پیش رو] داریم." سعید نمکی تأکید کرد که این هشدار "یک نظر کارشناسی است" و به عنوان کارشناس او معتقد است که موج جدید ابتلاء به ویروس کرونا "می‌تواند کشور را درنوردد و ما را گرفتار کند."

وزیر بهداشت سپس تأکید کرد که برغم "خباثت برخی ها که در زمینۀ واکسیناسیون به تشویش اذهان عمومی می پردازند"، "تا بیست روز دیگر با واکسن وارداتی و تولید واکسن داخلی روسیاهی برای آنها خواهد ماند"، هر چند خود سعید نمکی اعتراف کرد که وزارت بهداشت "یک میلیارد و دویست میلیون یورو کمتر از سال آرام ٩٧ ارز دریافت کرده است." با این همه سعید نمکی گفت که "در هیچ کجای کشور کمبود دارو نداریم."

اگر چه وزیر بهداشت اکنون اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی – به استثناء البته رهبر و دولت - در مقابله با ویروس کرونا باخته است، اما، خود او پیش از این ادعا می‌کرد که جمهوری اسلامی در زمینۀ مقابله با این ویروس آنقدر موفق عمل کرده که مورد ستایش و تمجید کشورهای پیشرفتۀ اروپایی قرار گرفته به طوری که این کشورها مایل بوده‌اند که از سرمشق جمهوری اسلامی در زمینۀ مقابله با ویروس کرونا پیروی کنند.

گفتنی است که رهبر حکومت اسلامی در آغاز وجود ویروس کرونا را انکار کرد و از آن تحت عنوان ویروس "کذایی" نام برد و بعد از همه‌گیر شدن این ویروس در کشور دولت را از واردات واکسن‌های ساخت کشورهای غربی و آمریکا اکیداً منع کرد.

دیروز چهارشنبه بیست و پنج فروردین، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، از سعید نمکی خواست که از اظهارنظرهای علنی و انتقادی دربارۀ نحوۀ مقابله دولت با ویروس کرونا خودداری کند. به گفتۀ محمود واعظی، سعید نمکی در آخرین جلسۀ ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار تعطیلی کشور شده بود که با مخالفت این ستاد روبرو شد، زیرا، اجرای چنین تدبیری، به گفتۀ واعظی، نیازمند بودجه‌ای هنگفت است که وجود ندارد.   

رادیو بین المللی فرانسه