به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۰، ۱۴۰۰

در گفتگو با لوموند، محمد مساعد مقامات ایران را خائن به ملت خواند

محمد مساعد 

 محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی که به خاطر مطالبش دربارۀ فساد در ایران بارها دستگیر و زندانی شده و عاقبت برای نجات جان خود به ترکیه گریخته است در گفتگو با روزنامۀ فرانسوی "لوموند" از جمله گفته است : "با مطالعۀ وضعیت کارگران ایران و تحقیق دربارۀ اوضاع مالی کشور به عنوان خبرنگار اقتصادی و اجتماعی روزنامۀ "شرق" متوجه شدم که تا کجا فساد طبقۀ حاکم در ایران، اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، عمیق است."

محمد مساعد سپس گفته است که "این دو جناح منافع مشترک دارند و توجۀ اصلاح طلبان به مردم و وضعیت آنان افسانه‌ای بیش نیست."

لوموند می‌نویسد : محمد مساعد که به دلیل فاش‌گویی‌ها و مطالب صریح‌اش دربارۀ فساد در ایران به روزنامه‌نگاری نام آور تبدیل شد، اکنون در تبعید ناخواستۀ خود در آنکارا می‌داند که "مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ترکیه را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده‌اند و از آدم ربایی و قتل مخالفان در این کشور نیز ابایی ندارند." این وضعیت به نوشتۀ لوموند محمد مساعد را تا حدود زیادی نگران کرده و کلیه تلاش‌های او برای خارج شدن از ترکیه تاکنون ناکام مانده‌اند.

لوموند یادآوری می‌کند که اولین بار سپاه پاسداران محمد مساعد را پس از سرکوب خونین آبان‌ماه ٩٨ و کشتار صدها جوان معترض در خیابان‌های ایران دستگیر کرد، زیرا، محمد مساعد جرأت کرده بود در پایان این سرکوب در پیامی توئیتری سانسور اینترنت در ایران را در جریان کشتار معترضان افشاء کند. او گفته است بازجویان وی می‌کوشیدند با شکستن وی، او را به همکاری با خود مجبور کنند. لوموند اضافه می‌کند که "از نگاه سپاه پاسداران روزنامه‌نگاری که حاضر به همکاری با رژیم نباشد لزوماً مأمور سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلستان یا اسرائیل است."

لوموند همچنین یادآوری می‌کند که بار دوم سپاه پاسداران محمد مساعد را به دلیل هشدارش در مورد ورود ویروس کرونا به ایران در فوریه سال گذشته و همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به اتهام نشر اکاذیب و سیاه نمایی دستگیر و بازجویی کرد. مساعد در گفتگو با لوموند تصریح کرده است : "هنگامی که وارد اتاق بازجویی شدم، دیدم که بازجویانم همگی ماسک به صورت دارند، یعنی این که حق با من بود : ویروس کرونا وارد ایران شده است و آنان نیز این را می دانستند و به همین خاطر برای حفاظت از خود ماسک به صورت زده بودند، در حالی که من حق نداشتم مردم را از این خطر آگاه کنم." محمد مساعد سپس گفت : "اینان همگی خائن هستند."

رادیو بین المللی فرانسه