به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۴۰۰

لو رفتن یک فیلم جنجالی راز خامنه‌ای را بر ملا کرد!!!لو رفتن یک فیلم جنجالی