به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۰، ۱۴۰۰

فیلم لحظه حمله ی نیروی انتظامی به وابستگان قربانیان آبان ۹۸ در جریان برنامه زنده تفسیر خبر جمشید چالنگی

 دیروز در جریان برنامه تفسیرخبر جمشید چالنگی، آقای منوچهر بختیاری، همسر پیشین وی خانم ناهید شیرپیشه، مادر ابراهیم کتابدارو کسان دیگر از وابستگان قربانیان آبان ۹۸ که مشغول گفتگوبا این برنامه بودند مورد حمله ی نیروی انتظامی قرار گرفتند.

این رویداد در برابر آرامگاه سردار اسعد بختیاری در گورستان تخته پولاد اصفهان روی داد. شما لحظات حمله ی نیروی انتظامی را به دلسوختگان گردهم آمده در این مکان را، در این بخش از برنامه ی روز چهارشنبه تفسیر خبر می بینید. حمله ی نیروی انتظامی، از دقیقه ۴:۰۵