به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۴

وخامت وضعیت جسمی «نرگس محمدی» در پی ممانعت مسئولان زندان از تحویل داروهایش

امروز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه، دو فرزند دوقولوی 8 ساله نرگس محمدی، توانستند مادر خود را در زندان ملاقات کنند، اما با وضعیت جسمانی نگران کنندۀ مادرشان مواجه شدند.

خانواده نرگس محمدی در ملاقات امروز متوجه شدند که وی از هفته گذشته تاکنون بارها به دلیل وخامت وضعیت جسمی اش به بهداری زندان اوین منتقل شده است به طوری که حتا نیمه شب روز گذشته با وخیم شدن وضعیت اش برای ششمین بار او را به بهداری رسانده اند. 
دلیل وخیم شدن وضعیت جسمانی نرگس محمدی، ممانعت مسئولان زندان از تحویل داروهای ضروری است که 6 سال است وی بنا به تجویز پزشک متخصص اش مصرف می کند.
این در حالی است که نرگس در روز بازداشت اش تمام داروهایش را با خود به زندان برده بود، اما هنگام ورود به بند از او گرفتند و بعد از آن از تحویل اش به وی اجتناب کردند.

نرگس محمدی به دلیل عدم دسترسی به داروهایش، در یک هفته گذشته بارها دچار طپش قلب، افزایش فشار خون و... شده و از این رو بارها به بهداری زندان برده شده است، اما باز هم مسئولان زندان از تحویل برخی از داروهای او خودداری می کنند. 

به دلیل همین برخوردهاست که این زندانی سیاسی در ملاقات امروز خود به خانواده اش صراحتاَ اعلام کرده است که در صورتی که امروز هم از تحویل داروهایش خودداری کنند، به اعتصاب غذا دست خواهد زد. 

از این رو ما در کانون شهروندی زنان همصدا با اعضای خانواده نرگس محمدی از مسئولان می خواهیم که هرچه سریعتر به این برخوردهای غیرقانونی ـ که می تواند به سلامت نرگس، صدمات جبران ناپذیری وارد کند ـ خاتمه داده و تا دیر نشده، داروهای نرگس را در اختیارش قرار دهند. 

لازم به یادآوری است که روز سه شنبه 15 اردیبهشت 94، نرگس محمدی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر و عضو کانون شهروندی زنان را از منزل مسکونی اش بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

کانون شهروندی زنان