به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۴

ما با نرگس محمدی هستیم، کوتاه شده ی مقاله ی شفیقه الشمری، روزنامه نگار بحرینی

شفیقه الشمری
آیا دوست دارید زنی را بشناسید که علیه یک نظام به مبارزه مدنی برخاسته است؟
دوست دارید با زن مبارزی در روزگار ناامیدی و شکست آشنا شوید؟
دوست دارید حقیقت نظام ایران را از داخل بشناسید و با «جمیله بوحیرد» ایران آشنا شوید؟ 

اگر پاسخ شما برای این پرسش‌ها مثبت باشد، بنابرین باید نرگس محمدی زن مبارز، مقاوم، مدافع و فعال حقوق بشر ایرانی را باید بشناسید. 

نرگس محمدی از روز ۱۸ ماه مه در زندان دست به اعتصاب غذا زده است و در اثر اعتصاب غذا وضعیت جسمی وی بسیار بحرانی شده است به طوری که روز گذشته ضربان قلب او به شدت پایین آمده و جانش به خطر افتاده است.
وضعیت بد جسمانی خانم محمدی زندانیان هم بندش را وادار کرد که او را به درمانگاه زندان اوین منتقل کنند، اما برغم تلاش‌های دوستان هم بند وی، ماموران امنیتی زندان هنوز از معالجه یا رساندن دارو به وی جلوگیری می‌کنند. وی در ۵ ماه مه به صورت غیر قانونی و بدون بازخواست یا حکمی از سوی دادگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد.
نیروهای امنیتی مستقر در زندان اوین داروهای محمدی را از وی گرفته او را تحت فشارهای روحی شدیدی قرار داده‌اند. اکنون با گذشت بیش از ۲ هفته از بازداشت وی و برغم بیماری و مراجعه مکرر او به درمانگاه زندان اوین، شکنجه گران حرفه‌ای زندان هنوز او را از مراقبت‌های ویژه پزشکی که به آن نیاز دارد، محروم می‌کنند. 

نرگس محمدی پیش از اینکه زندانی شود، رئیس اجرایی مرکز مدافعان حقوق بشر در تهران بود. مقامات قضایی ایران این مرکز را در سال ۲۰۰۸ بسته و تمام اعضای آن را بازداشت و بدون محاکمه در مکان‌های نامعلومی زندان کردند. نرگس مادر ۲ کودک است وی برای اولین بار در ژوئن ۲۰۱۰ دستگیر و به اتهام برگزاری جلسه‌های سیاسی و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام و تهدید امنیت ملی، به ۶ سال زندان محکوم شد، اما او در اثر شکنجه و شرایط بسیار بد زندان در دوره تحقیق و بازجویی مبتلی به بیماری اعصاب و فلج دست و پا شد به همین دلیل با توجه به وخامت وضعیت جسمی وی، با قید ضمانت مالی هنگفت از زندان آزاد شد. 

من به عنوان یک زن عرب و شهروند بحرینی همبستگی و پشتیبانی کامل خود را با نرگس محمدی اعلام می‌کنم و از همه انسان‌های شریف می‌خواهم که همبستگی خود را با این زن محترم اعلام کنند. نرگس محمدی روزنه نوری است که در تاریکی فضای ایران سوسو می زند. همه ما با نرگس محمدی هستیم. 

منبع: روزنامه بحرینی البلاد