به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۴

جبهه ملی ایران

سالروز تولد دکترمحمد مصدق را 
گرامی می داریم
محمد مصدق در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۲۶۱ خورشیدی درتهران چشم به جهان گشود واکنون در یکصد و سی و سومین سالروز تولدآن بزرگ مرد تاریخ ایران قرارداریم.
او در طول زندگی ۸۴ ساله پرفراز و نشیب و پرافتخارش همواره در راه کسب آزادی ملت ایران واستقلال این سرزمین و برقراری عدالت اجتماعی تلاش کرد و دراین راه بارها خود و خانواده اش را در معرض خطر و نابودی قرارداد.
او به آزادی به مثابه کلید اصلی برای گشودن راه سعادت مردم واعتلای کشور می نگریست.
اولین بخش نامه او در مقام نخست وزیری به شهربانی کل کشور مبنی براین که هرکس، هر چیز که درباره او نوشته باشد، شهربانی حق تعرض به نویسنده راندارد، اعتقاد عمیقش را به آزادی بیان و آزادی قلم و گام برداشتن در راه اجرای این عقیده را به اثبات رسانید.

مصدق به استقلال کشور و قطع کردن دست نفوذ قدرت های استعماری باور داشت.
ولی او با راه ها و روش های اصولی و مطابق با عرف دیپلماسی متداول در جهان باقدرت های سلطه گر مقابله می کرد و در زمانی که کارشکنی ها و دسیسه های دولت انگلیس در راه ملی کردن نفت و اجرای خلع یداز شرکت نفت انگلیسی را مشاهده کرد، باز هم خردمندانه و با روشی شایسته وانسانی و در مجامع ذیصلاح جهانی بادولت انگلیس برخورد کرد و اجازه نداد به حیثیت و فرهنگ و تمدن ایران کم ترین خدشه ای وارد گردد.

پس از اقدامات ضداستعماری مصدق و ملی کردن صنعت نفت ایران و خلع یداز شرکت نفت انگلیسی بود که جمال عبدالناصر از مصدق به نام رهبر ملل شرق یاد کرد و به پیروی از او کانال سوئز را ملی اعلام کرد.
و احمد سوکارنو او را آغازگر جنبش های آزادیخواهانه واستقلال طلبانه در کشورهای جهان سوم دانست.

مصدق به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت به عنوان محوری مهم برای بقاء و شکوفائی و پیشرفت وامنیت کشور نگاه می کرد و در هر فرصتی به تامین حقوق کارگران و کشاورزان و اقشار ضعیف جامعه تاکید می ورزید.

مصدق در طول زندگی هرگز به هموطنان خود دروغ نگفت و خدعه نکرد و صداقت و تقوای سیاسی از مشخصات بارز او محسوب می شد.
او در طول زندگی خود مناصب و مقامات دولتی مختلفی راعهده دار گردید ولی در هر موقعیتی جز پاکی و پاکدستی و ساده زیستی و دوری جستن از تجملات از او دیده نشد.

مصدق هیچ گاه در حوزه مدیریت خود اجازه سوء استفاده از اموال مردم را به کسی نداد.
امروز نام مصدق به منزله نمادی از آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی دراذهان آحاد ملت ایران نقش بسته است .

در روزهای پس از انقلاب در سراسر کشور و در تمام شهرهای کوچک و بزرگ، مردم شریف و حق شناس ایران، بهترین خیابان ها و یا مهم ترین بناها و موسسات شهر خود را به نام مصدق مزین کردند ولی دریغ و تاسف که امروز ۳۷ سال پس از انقلاب، انحصارطلبان نگذاشتند تا اثری از آن ابراز علاقه ملت ایران بر جای بماند. و حاکمیت جمهوری اسلامی حتی از ادای احترام ملت ایران به آرامگاه مصدق در سالروز تولد و سالروز درگذشت آن قهرمان ملی ممانعت به عمل می آورد.

جبهه ملی ایران به عنوان خانه سیاسی مصدق سالروز تولد آن بزرگ مرد تاریخ را به ملت ایران و همه پیروان او تبریک می گوید و تاکید می کند که امروزهم، راه اعتلای ایران، دستیابی به آموزه های سیاسی مصدق یعنی برقراری آزادی واستقلال و عدالت اجتماعی و جداکردن حوزه دین از عرصه حکومت میباشد.

تهران – جبهه ملی ایران
 
 ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۴