به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۴

بزرگداشت تولد دکتر محمد مصدق در دانشگاه علم وصنعت تهران

جمعی از دانشجویان دانشگاه علم وصنعت  روز تولد دکتر محمد مصدق را در این دانشگاه گرامی داشتند.

 روز سه شنبه به مناسبت سالروز تولد دکتر مصدق دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اقدام به انتشار ویژه نامه ای  در مورد رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران کردند.

در  ویژه نامه نشریه ی” صبح فردا”، فعالیت های سیاسی و نقش مهم دکتر مصدق در ملی شدن صنعت نفت و همچنین نقش او در توسعه ی دموکراسی در ایران بررسی شده است.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت هدف خود از انتشار این ویژه نامه را شناساندن اندیشه ها و فعالیت های این سیاستمدار تاثیر گذار به نسل جدید دانشجویان عنوان کردند و ابراز امیدواری کردند که بتوانند   پویایی سیاسی را در دانشگاه رواج دهند.

تصاویر
mosadegh1