به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۹۴

خشم گروهی از محافظه‌کاران از برگذاری جشن گلونی


سومین جشن «گلونی» که روز شنبه (۲۶ اردی‌بهشت‌) در باغ تاریخی «گلستان» خرم‌آباد برگزارشد با انتقاد تند برخی سایت‌های محافظه‌کار مواجه شده است.

گُلونَی سربند باستانی مردم لُر بوده و از جمله میراث فرهنگی آنهاست.  
دیگربان