به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۹۴

نهضت مقاومت ملی ايران بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

به یاد یار از دست رفته
رضا دانشور
با نهایت درد و اندوه از درگذشت رضا دانشور، یکی از صمیمی ترین هواداران شاپور بختیار، و یار دیرینه و همدل مان در نهضت مقاومت ملی ایران با خبر شدیم. ما دراین غم بزرگ که برای همه ی یاران و دوستداران و در درجه ی نخست فرزندان و خانواده ی وی فقدانی جبران ناپذیر بشمار می رود خود را همدرد و شریک می دانیم.
رضا دانشور ادیب و نویسنده ای توانا بود که از همان آغاز جوانی، و پیش از انقلاب اسلامی که او را ناچار به جلای وطن و پناهندگی سیاسی در کشور فرانسه ساخت، داستان های کوتاه و بلند و نمایشنامه هایش در محافل ادبی کشور شهرت و اعتباری انکارناپذیر کسب کرده بود؛ نام او بویژه با انتشار داستان نماز میِّت به سرعت در میان نویسندگان معتبر دوران جوانی اش جای گرفت.
او همچنین در کار تئاتر و کارگردانی نیز از سابقه و تجربه ای گرانبها برخوردار بود. در دوران مهاجرت نیز او آثار متعدد و گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت که یکی از آنها، رمان خسرو خوبان، به زبان فرانسه نیز ترجمه شد و انتشار یافت.
رضا دانشور از ابتدای جوانی از هواداران نهضت ملی و دکتر محمد مصدق بود و گرچه دردروان شورش روحی جوانان آزادیخواه و آرمانجوی کشور در سال های چهل به مبارزه ی مسلحانه نپیوست اما از دوستان نزدیک برادران احمد زاده و امیرپرویز پویان بود.
آغاز روزگار اقامت رضا دانشور در خاک فرانسه و دوران فعالیت سیاسی پرارج او در خارج از کشور، با پیوستن او به مبارزات دکتر شاپور بختیار و نهضت مقاومت ملی ایران همزمان بود.
همکاری دانشور با نشریه ی قیام ایران، نشریه ی ماهانه ی نهضت مقاومت ملی ایران، کوشش مؤثر او در کار سازماندهی و انجام مصاحبه با شخصیت های نهضت مقاومت ملی ایران تنها چند نمونه از موارد همگامی خستگی ناپذیر و دلسوزانه ی او با دوستانش در سازمانی بود که او به اصول و مشی سیاسی آن باوری عمیق داشت.
ابعاد فعالیت دانشور به فرانسه محدود نماند. سازماندهی شاخه ی نهضت مقاومت ملی ایران در شبه قاره ی هند یکی از اقدامات ارزنده او به حساب می آید.
نهضت مقاومت ملی ایران یاد این یار یکرنگ خود را همیشه زنده نگاه خواهد داشت و همراه با بیان مجدد اندوه خود از فقدان جبران ناپذیر این شخصیت والای سیاسی و ادبی کشور، و تسلیت به دو فرزند برومند او، دکتر مزدا دانشور و اسفندیار دانشور و همه ی بازماندگان، یاران و دوستدارانش، برای آنان در این ضایعه ی دردناک شکیبایی و بردباری بسیار آرزو می کند.
یادش زنده و گرامی باد
نهضت مقاومت ملی ایران
جمعه، ۸ خردادماه ۱۳٩۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

احترام آزادی:  هیاًت تحریریه ی «احترام آزادی» این ضایعه را به خانواده ی دانشور، به یاران ملی خود، به دوستان آن زنده یاد و به ملت ایران تسلیت گفته برای همه ی دوستداران او آرزوی شکیبایی داریم.