به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۴

هان ای ایرانیان بر اساس اشعاری از ملک الشعرای بهار، توسط پیمان سلطانی (رهبر ارکستر ملل) ساخته شده

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه / ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید
پیمان سلطانی با هوشیاری ابیاتی را از بهار انتخاب کرده و آن را در اثرش جای داده به گونه ای که هر شنونده ای می تواند محتوای آن را درک کند. مطلع تصنیف بدین گونه است:
«هان ای ایرانیان ، ایران اندر بلاست، ایران مال شماست»
ایران مال شماستایران مال شماست
تصنیف «ایرانیان» بر اساس اشعاری از ملک الشعرای بهار، توسط پیمان سلطانی (رهبر ارکستر ملل) ساخته شده. این تصنیف با ارکستر کوچک ایرانی ضبط شده و دو خواننده ی زن و مرد آن را اجرا کرده اند.
نام خواننده و نوازندگان این اثر مشخص نیست. از نکات قابل توچه این تصنیف شعر آن است که توسط آهنگساز انتخاب شده و هر بیت از شعری جداگانه انتخاب گشته به صورتی که در متن آهنگ حالت اعتراضی را در خود دارد. 

هان ای ایرانیان! ایران اندر بلاست

ایران مال شماست

ای وای دریغا که وطن جمع ندارد

کـَس درد ندارد

سیل خون آلود اشکم بی خبر گیرد تورا

خون مردم آخر ای بیداد گر گیرد تورا

یک مرغ گرفتار درین گلشن ویران

تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه

ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید

آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک

فکر ویران شدن خانه ی صیاد کنید

ای بر سر سودای تو سر ها شده بر باد

دور از تو چنانم که سری بی بدن افتد

در دست کسانی است نگهبانی ایران

که اصرار نمودند به ویرانی ایران

ای مردم دلخون وطن دغدغه تا کی

دندان فساد و خفقان را بکن از پی